0

Соёл-гэгээрлийн байгууллагуудын ажлын талаар холбогдолтой зарлиг, тогтоол, заавруудын системчилсэн эмхтгэл 0 орч эмх - 0 - УБ УХГ 1962 - 282 0 0 - 0 .

0

0

0

NULL

39

1940-1961 зарлиг соёл гэгээрэл тогтоолын эмхтгэл

344.09 С.525 / 0

Powered by Koha