Батзориг М.

Монголын уран зургийн хийсвэр сэтгэлгээний онцлог Урлаг судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл Э/Ш-ний удирдагч Л.Батчулуун; Шүүмжлэгч Б.Баяртөр - 0 - УБ 0 2003 - 50х. +16х.зур. 0 - 0 .

Урлаг судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл

0

1-р бүлэг Монголын хадны сүг зургууд дахь хийсвэр дүрслэлүүд, 2-р бүлэг Монголын уран зургийн дүрслэл илэрхийллийн чиг хандлага, Монголын уран зурагт дүрслэл илэрхийллийн шинэлэг хэлбэрүүд бий болсон нь (1968-1980), 3-р бүлэг Монголын уран зургийн сэтгэлгээний хувьсал (1980-1990), Монголын уран зураг дахь абстракт сэтгэлгээний хөгжил (1990- оноос хойш)

Урлаг судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл

5000

уран зураг хадны сүг зураг абстракт сэтгэлгээ магистрын ажил

750 Б 335 / 0

Powered by Koha