Сугар С.

Сангижавын Гэндэнгийн жүжиглэх, найруулах ур чадварын асуудалд 0 Редактор: С.Цэрэндорж - 0 - УБ Цоморлиг хэвлэл ХХК 2007 - 168х. 0 0 - 0 .

0

0

С.Гэндэнгийн жүжиглэх ур чадвар Уран бүтээлийн анхны үе /1936-1947 он/ Жүжиглэх ур чадварын өндөр төвшин эзэмшсэн үе /1947-1968/ С.Гэндэнгийн тайзнаа жүжиглэсэн үе /1968 оноос хойш/ С.Гэндэнгийн найруулах ур чадвар Найруулах ур чадварын өндөр төвшин эзэмшсэн үе /1951-1968 он/ Кино дэлгэцнээ найруулсан бүтээлүүд

NULL

10000

гэндэн найруулах урлаг жүжиглэх урлаг

792 С 697 / 0

Powered by Koha