0

Хүний нөөцийн удирдлага 2015/04 Улирал тутмын хэвлэл Ер. ред. Ц.Цэцэгмаа - 0 - УБ Бит пресс 2015 - 60х. 0 В5 - 0 .

0

0

Эдийн засгийн сэтгэл судлалын хөгжил ба орчин үеийн судалгааны үндсэн чиглэлүүд ...

NULL

NULL

хүний нөөц менежмент хүний нөөцийн менежмент

658.3 Х 828 / 0

Powered by Koha