Урьхан А.

Түүх соёлын дурсгалт газрыг уран зурагт илэрхийлэх нь Уран бүтээлээр урлаг судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээлийн бичвэр Удирд.Ц.Батсайхан; Шүүмж.С.Бадрал - 0 - УБ 0 2018 - 33х. + зураг 0 - 0 .

Уран бүтээлээр урлаг судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээлийн бичвэр

0

Нэгдүгээр бүлэг:Түүх соёлын дурсгалт газар монголын дүрслэх урлагт / Нүүдэлчдийн эртний өв,дурсгалт газрын тухай өгүүлэх нь, монголчуудын уран зурат 'Эрт эдүгээ'-н дурсгалт газруудыг дүрсэлсэн нь Хоёрдугаар бүлэг:'Эрт эдүгээ' уран бүтээлийн судалгаа / Уран зургийн сэдэв зохиомжийн эрэлхийлэл, бүтээлийн өнгийн шийдэл,утга бэлгэдлийн илэрхийлэл

Уран бүтээлээр урлаг судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээлийн бичвэр

NULL

уран зураг түүх соёл дурсгалт газар дүрслэх урлаг магистрын ажил

750 / У 536

Powered by Koha