Хөгжмийн урлаг судлал - УБ Согоо нуур 2009 - 214х. - Монгол улсын шинжлэх ухаан . - 22 .

Монгол хөгжмийн гарвал зүй Эртний монгол аймгуудын дуу хөгжим Монгол хаадын ордны тахилгын хөгжим Монгол хаадын ордны найрлын хөгжмийн зэмсгүүд Персийн зураачдын бүтээлд дүрслэгдсэн монголын хөгжмийн зэмсгүүд Монголын уламжлалт хөгжмийн төрөл зүй Монголын угсаатны хөгжим

10000

хөгжим судлал

780 / Х 546

Powered by Koha