Монголын соёлын түүх Оршихуйн аймаг Эмхт. Б.Сумъяа; Шүүмж. Г.Лувсанцэрэн; Зур. Б.Баяртөр - УБ Адмон 1999 - 418х. - Боть 1 .

урлаг бэлгэдэл соёл шашин эртний монголчууд монгол хэл монгол үндэстэн

306 700'517 / М 695

Powered by Koha