Монголын соёлын түүх Мэдлэгийн аймаг Эмхт. Б.Сумъяа; Шүүм. Г.Лувсанцэрэн - УБ Адмон 1999 - 392х. - Боть 2 .

бичиг ном монголчуудын эрдэм ухаан боловсрол шинжлэх ухаан байгаль техникийн шинжлэх ухаан нийгмийн ухаан гүн ухаан боловсрол

306 700'517 / М 695

Powered by Koha