ISBD View

Болормаа Д., Оюунгэрэл Т.

Хүний нөөцийн удирдлага - НЕМО 2006 - 226х.

bkmon

хүний нөөц менежмент

658.3'077 Б 559
Languages: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | English
  • English (en)
| | | | | | | | | | | | | | mon | | | | | | | | | | | | | | | | |