Flowers in Chania

Монголын соёл, урлаг судлал -XV (Record no. 13930)

000 -Удирдлага
fixed length control field 07208nam a22008297a 4500
008 - Ерөнхий мэдээлэл
Ерөнхий мэдээлэл 130915s9999 mp | 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-99962-58-33-6
041 ## - Хэл
Бичвэрийн хэл Монгол
082 ## - Ном зүйн ангилал
Ангиллын дугаар 306'09 М 695
245 1# - Үндсэн гарчиг
Номын нэр Монголын соёл, урлаг судлал -XV
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред.С.Соронзонболд
260 ## - Хэвлэлтийн мэдээ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Жиком пресс
Хэвлэгдсэн он 2013
300 ## - Материалын тодорхойлолт
Хуудасны тоо 260 х.
520 ## - Данс заагч
Данс заагч bkmon
653 ## - Түлхүүр үгс
Түлхүүр үг монголын соёл
653 ## - Түлхүүр үгс
Түлхүүр үг урлаг судлал
653 ## - Түлхүүр үгс
Түлхүүр үг соёл урлаг судлал
653 ## - Түлхүүр үгс
Түлхүүр үг монголын урлаг
942 ## - Элементийн төрөл
Зүйлийн төрөл Ном
Holdings
Номын сангаас татагдсан Тухайн ном алдагдсан Номын ангилал Номны хуучирсан талаарх мэдээлэл Зээлээр олгохгүй Collection code Эх номын сангийн нэр Одоо байгаа номын сангийн нэр Тавиурын байрлал Номыг бүртгэсэн огноо Үнэ Дансны дугаар Баркод Хамгийн сүүлд тоологдсон огноо Price effective from Зүйлийн төрөл Total Checkouts Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо Худалдаж авсан, бэлгэлсэн мөн хандивын талаарх мэдээлэл
            Дотуур байрны номын сан Дотуур байрны номын сан   2017-11-18   151 171110171 2017-11-18 2017-11-18 Ном      
            Дотуур байрны номын сан Дотуур байрны номын сан   2017-11-18   152 171110172 2017-11-18 2017-11-18 Ном      
            Дотуур байрны номын сан Дотуур байрны номын сан   2017-11-18   153 171110173 2017-11-18 2017-11-18 Ном      
            Дотуур байрны номын сан Дотуур байрны номын сан   2017-11-18   154 171110174 2017-11-18 2017-11-18 Ном      
            Дотуур байрны номын сан Дотуур байрны номын сан   2017-11-18   155 171110175 2017-11-18 2017-11-18 Ном      
            Дотуур байрны номын сан Дотуур байрны номын сан   2017-11-18   156 171110176 2017-11-18 2017-11-18 Ном      
            Дотуур байрны номын сан Дотуур байрны номын сан   2017-11-18   157 171110177 2017-11-18 2017-11-18 Ном      
            Дүрслэх урлагийн сургууль Дүрслэх урлагийн сургууль   2014-06-04 4290.00 1146 14066783 2014-06-04 2014-06-04 Ном     Х
            Дүрслэх урлагийн сургууль Дүрслэх урлагийн сургууль   2014-06-04 4290.00 1147 14066784 2014-06-04 2014-06-04 Ном     Х
            Дүрслэх урлагийн сургууль Дүрслэх урлагийн сургууль   2014-06-04 4290.00 1148 14066785 2016-11-26 2014-06-04 Ном 1 2016-11-24 Х
            Дүрслэх урлагийн сургууль Дүрслэх урлагийн сургууль   2014-06-04 4290.00 1149 14066786 2014-06-04 2014-06-04 Ном     Х
            Дүрслэх урлагийн сургууль Дүрслэх урлагийн сургууль   2014-06-04 4290.00 1150 14066787 2014-06-04 2014-06-04 Ном     Х
            Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж   2015-02-03 3900.00 8865 15025156 2015-02-03 2015-02-03 Ном     х
            Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж   2015-02-03 3900.00 8864 15025157 2015-02-03 2015-02-03 Ном     х
            Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж   2015-02-03 3900.00 8863 15025158 2015-02-03 2015-02-03 Ном     х
            Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж   2015-02-03 3900.00 8862 15025159 2015-02-03 2015-02-03 Ном     х
            Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж   2015-02-03 3900.00 8861 15025160 2015-02-03 2015-02-03 Ном     х
            Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж   2015-02-03 3900.00 8860 15025161 2015-02-03 2015-02-03 Ном     х
            Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж   2015-02-03 3900.00 8867 15025162 2015-02-03 2015-02-03 Ном     х
            Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж   2015-02-03 3900.00 8866 15025163 2015-02-03 2015-02-03 Ном     х
            Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж   2015-02-03 3900.00 8869 15025164 2015-02-03 2015-02-03 Ном     х
          NFIC СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан   2013-05-20 8000.00 13226 1000-13226 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          NFIC СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан   2013-05-20 8000.00 13227 1000-13227 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          NFIC СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан   2013-05-20 8000.00 13228 1000-13228 2018-05-31 2013-10-12 Ном 1 2017-10-12  
          NFIC СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан   2013-05-20 8000.00 13229 1000-13229 2017-05-09 2013-10-12 Ном 3 2017-03-26  
          NFIC СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан   2013-05-20 8000.00 13230 1000-13230 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          NFIC СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан   2013-05-27 15000.00 13236 1000-13236 2019-10-14 2013-10-12 Ном 7 2019-10-14  
          NFIC СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан   2013-07-22 4290.00 13340 1000-13340 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          NFIC СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан   2013-07-22 4290.00 13341 1000-13341 2017-11-27 2013-10-12 Ном 1 2017-11-27  
          NFIC СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан   2013-07-22 4290.00 13342 1000-13342 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          NFIC СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан   2013-07-22 4290.00 13343 1000-13343 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          NFIC СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан   2013-07-22 4290.00 13344 1000-13344 2016-11-28 2013-10-12 Ном 2 2016-11-24  
          NFIC СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан   2013-07-22 4290.00 13345 1000-13345 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          NFIC СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан   2013-07-22 4290.00 13346 1000-13346 2016-03-24 2013-10-12 Ном 6 2016-03-24  
          NFIC СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан   2013-07-22 4290.00 13347 1000-13347 2016-11-28 2013-10-12 Ном 2 2016-11-22  
          NFIC СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан   2013-07-22 4290.00 13348 1000-13348 2018-10-31 2013-10-12 Ном 7 2016-01-28  
          NFIC СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан   2013-07-22 4290.00 13349 1000-13349 2016-03-31 2013-10-12 Ном 3 2016-03-31  
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан   2016-01-17   14147 16016414 2016-01-17 2016-01-17 Ном      
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан   2016-01-17   14148 16016415 2016-01-17 2016-01-17 Ном      
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан   2016-01-17   14149 16016416 2016-01-17 2016-01-17 Ном      
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан   2016-01-17   14150 16016417 2016-01-17 2016-01-17 Ном      
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан   2016-01-17   14151 16016418 2016-01-17 2016-01-17 Ном      
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан   2016-01-17   14152 16016419 2016-01-17 2016-01-17 Ном      
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан   2016-01-17   14153 16016420 2016-01-17 2016-01-17 Ном      
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан   2016-01-17   14154 16016421 2016-01-17 2016-01-17 Ном      
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан   2016-01-17   14155 16016422 2016-01-17 2016-01-17 Ном      
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан   2016-01-17   14156 16016423 2016-01-17 2016-01-17 Ном      
            Театрын урлагийн сургууль Театрын урлагийн сургууль   2016-01-25 4290.00 263 16016539 2016-01-25 2016-01-25 Ном      
            Театрын урлагийн сургууль Театрын урлагийн сургууль   2016-01-25 4290.00 264 16016540 2016-01-25 2016-01-25 Ном      
            Театрын урлагийн сургууль Театрын урлагийн сургууль   2016-01-25 4290.00 265 16016541 2016-01-25 2016-01-25 Ном      
            Театрын урлагийн сургууль Театрын урлагийн сургууль   2016-01-25 4290.00 266 16016542 2016-01-25 2016-01-25 Ном      
            Театрын урлагийн сургууль Театрын урлагийн сургууль   2016-01-25 4290.00 267 16016543 2016-01-25 2016-01-25 Ном      

Нүүр хуудас | Журам | Каталог ашиглах заавар | Номын санчаас асуу?
© СУИС-ийн номын сан | Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-26, Улаанбаатар-210646, Монгол улс, Утас: 976 7013-7056, Fax: (976)-11-325205,
Майл хаяг: library@msuac.edu.mn | https://www.facebook.com/libculart/