Flowers in Chania

Ариун сүмийн босго өндөр (Record no. 3880)

000 -Удирдлага
fixed length control field 06706 a2200745 4500
008 - Ерөнхий мэдээлэл
Ерөнхий мэдээлэл a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-99962-855-0-9
041 ## - Хэл
Бичвэрийн хэл Монгол
082 ## - Ном зүйн ангилал
Ангиллын дугаар 927.924 Л 876
100 1# - Зохиогч
Зохиогчийн нэр Лхамхүү Ж.
245 1# - Үндсэн гарчиг
Номын нэр Ариун сүмийн босго өндөр
Оролцогчдын тухай мэдээ Хян. Ганхуяг Н.
260 ## - Хэвлэлтийн мэдээ
Хэвлэлийн газар Majestic Publishing Company
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2010
300 ## - Материалын тодорхойлолт
Хуудасны тоо 226х.
520 ## - Данс заагч
Данс заагч bkmon
653 ## - Түлхүүр үгс
Түлхүүр үг театр
653 ## - Түлхүүр үгс
Түлхүүр үг дурсамж
942 ## - Элементийн төрөл
Зүйлийн төрөл Ном
Holdings
Номын сангаас татагдсан Тухайн ном алдагдсан Номын ангилал Номны хуучирсан талаарх мэдээлэл Зээлээр олгохгүй Collection code Эх номын сангийн нэр Одоо байгаа номын сангийн нэр Номыг бүртгэсэн огноо Үнэ Total Checkouts Дансны дугаар Баркод Хамгийн сүүлд тоологдсон огноо Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо Price effective from Зүйлийн төрөл Худалдаж авсан, бэлгэлсэн мөн хандивын талаарх мэдээлэл
            Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж 2015-02-10 15000.00   8853 15025794 2015-02-10   2015-02-10 Ном Х
            Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж Завханы Хөгжим бүжгийн коллеж 2015-02-10 15000.00   8854 15025795 2015-02-10   2015-02-10 Ном Х
          ДАА РТМУ-ийн сургууль РТМУ-ийн сургууль 2013-07-08 10000.00 1 2562 3687-1 2019-11-19 2017-09-21 2013-10-12 Ном  
          ДАА РТМУ-ийн сургууль РТМУ-ийн сургууль 2013-07-08 10000.00 2 2563 3687-2 2019-11-19 2018-04-16 2013-10-12 Ном  
          ДАА РТМУ-ийн сургууль РТМУ-ийн сургууль 2013-07-08 10000.00 1 2564 3687-3 2019-11-19 2017-09-21 2013-10-12 Ном  
          ДАА РТМУ-ийн сургууль РТМУ-ийн сургууль 2013-07-08 10000.00 1 2565 3687-4 2019-11-19 2017-09-20 2013-10-12 Ном  
          ДАА РТМУ-ийн сургууль РТМУ-ийн сургууль 2013-07-08 10000.00   2566 3687-5 2013-10-12   2013-10-12 Ном  
            СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан 2017-02-20 10800.00   7111 1000-7111 2017-02-20   2017-02-20 Ном  
            СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан 2017-02-20 10800.00   7112 1000-7112 2017-02-20   2017-02-20 Ном  
            СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан 2017-02-20 10800.00   7113 1000-7113 2017-02-20   2017-02-20 Ном  
            СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан 2017-02-20 10800.00 1 7114 1000-7114 2019-09-20 2019-09-18 2017-02-20 Ном  
            СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан 2017-02-20 10800.00   7115 1000-7115 2017-02-20   2017-02-20 Ном  
            СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан 2017-02-20 10800.00   7116 1000-7116 2017-02-20   2017-02-20 Ном  
            СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан 2017-02-20 10800.00   7117 1000-7117 2017-02-20   2017-02-20 Ном  
            СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан 2017-02-20 10800.00   7118 1000-7118 2017-02-20   2017-02-20 Ном  
            СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан 2017-02-20 10800.00   7119 1000-7119 2017-02-20   2017-02-20 Ном  
            СС-ийн номын сан СС-ийн номын сан 2017-02-20 10800.00   7120 1000-7120 2017-02-20   2017-02-20 Ном  
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-25 12000.00 1 8590 130811083 2013-12-13 2013-12-12 2013-10-12 Ном Х
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-25 12000.00   8591 130811084 2013-10-12   2013-10-12 Ном Х
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-25 12000.00   8592 130811085 2013-10-12   2013-10-12 Ном Х
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-25 12000.00   8594 130811087 2013-10-12   2013-10-12 Ном Х
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-25 12000.00   8595 130811088 2013-10-12   2013-10-12 Ном Х
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-25 12000.00   8596 130811089 2013-10-12   2013-10-12 Ном Х
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-25 12000.00   8597 130811090 2013-10-12   2013-10-12 Ном Х
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-25 12000.00   8598 130811091 2013-10-12   2013-10-12 Ном Х
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-25 12000.00   8599 130811092 2013-10-12   2013-10-12 Ном Х
            СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан - Гэрээр ном олгох фонд 2013-08-25 12000.00 1 8593 130811086 2018-06-12 2014-11-01 2013-10-12 Ном Х
          ДАА СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2013-07-08 10000.00   15296 3687-6 2013-10-12   2013-10-12 Ном  
          ДАА СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2013-07-08 10000.00   15297 3687-7 2013-10-12   2013-10-12 Ном  
          ДАА СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2013-07-08 10000.00   15298 3687-8 2013-10-12   2013-10-12 Ном  
          ДАА СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2013-07-08 10000.00   15308 3687-9 2013-10-12   2013-10-12 Ном  
          ДАА СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2013-07-08 10000.00   15299 3687-10 2013-10-12   2013-10-12 Ном  
          ДАА СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2013-07-08 10000.00   15300 3687-11 2013-10-12   2013-10-12 Ном  
          ДАА СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2013-07-08 10000.00   15301 3687-12 2013-10-12   2013-10-12 Ном  
          ДАА СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2013-07-08 10000.00   15310 3687-13 2013-10-12   2013-10-12 Ном  
          ДАА СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2013-07-08 10000.00   15302 3687-14 2013-10-12   2013-10-12 Ном  
          ДАА СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2013-07-08 10000.00   15303 3687-15 2013-10-12   2013-10-12 Ном  
          ДАА СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2013-07-08 10000.00   15304 3687-16 2013-10-12   2013-10-12 Ном  
          ДАА СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2013-07-08 10000.00   15305 3687-17 2013-10-12   2013-10-12 Ном  
          ДАА СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2013-07-08 10000.00   15306 3687-18 2013-10-12   2013-10-12 Ном  
          ДАА СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2013-07-08 10000.00   15307 3687-19 2013-10-12   2013-10-12 Ном  
          ДАА СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2013-07-08 10000.00   15309 3687-20 2013-10-12   2013-10-12 Ном  
            СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2015-07-28 15000.00   15311 15077843 2015-07-28   2015-07-28 Ном  
            СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2015-07-28 15000.00   15312 15077844 2015-07-28   2015-07-28 Ном  
            СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2015-07-28 15000.00   15313 15077845 2015-07-28   2015-07-28 Ном  
            СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2015-07-28 15000.00   15314 15077846 2015-07-28   2015-07-28 Ном  
            СС-ийн номын сан Соёлын сургууль "B" 2015-07-28 15000.00   15315 15077847 2015-07-28   2015-07-28 Ном  

Нүүр хуудас | Журам | Каталог ашиглах заавар | Номын санчаас асуу?
© СУИС-ийн номын сан | Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-26, Улаанбаатар-210646, Монгол улс, Утас: 976 7013-7056, Fax: (976)-11-325205,
Майл хаяг: library@msuac.edu.mn | https://www.facebook.com/libculart/