Flowers in Chania

Монголын соёл (Record no. 8389)

000 -Удирдлага
fixed length control field 07150nam a22007937a 4500
008 - Ерөнхий мэдээлэл
Ерөнхий мэдээлэл 130807t mp ||||| |||| 00| 0 mon d
041 ## - Хэл
Бичвэрийн хэл Монгол
082 ## - Ном зүйн ангилал
Ангиллын дугаар 306.09'942 С 729
100 1# - Зохиогч
Зохиогчийн нэр Сумъяа Б.
110 ## - Эрхлэн гаргасан байгууллага
Эрхлэн гаргасан байгууллага ШУА
245 1# - Үндсэн гарчиг
Номын нэр Монголын соёл
Бага гарчгийн мэдээ Түүхэн найруулал
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Дашдаваа Ч.
260 ## - Хэвлэлтийн мэдээ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Гэрэгэ
Хэвлэгдсэн он 2009
300 ## - Материалын тодорхойлолт
Хуудасны тоо 176х.
520 ## - Данс заагч
Данс заагч bkmon
653 ## - Түлхүүр үгс
Түлхүүр үг монголын соёл
653 ## - Түлхүүр үгс
Түлхүүр үг соёл
942 ## - Элементийн төрөл
Зүйлийн төрөл Ном
Holdings
Номын сангаас татагдсан Тухайн ном алдагдсан Номын ангилал Номны хуучирсан талаарх мэдээлэл Зээлээр олгохгүй Эх номын сангийн нэр Одоо байгаа номын сангийн нэр Номыг бүртгэсэн огноо Худалдаж авсан, бэлгэлсэн мөн хандивын талаарх мэдээлэл Үнэ Дансны дугаар Баркод Хамгийн сүүлд тоологдсон огноо Price effective from Зүйлийн төрөл Total Checkouts Хамгийн сүүлд уншлаганд гарсан огноо Уншлаганд гарсан
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Ð¥ 4000.00 7746 13089394 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7747 13089395 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7748 13089396 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7749 13089397 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7750 13089398 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7751 13089399 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7752 13089400 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7753 13089401 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7754 13089402 2015-11-05 2013-10-12 Ном 2 2015-11-02  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7755 13089403 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7756 13089404 2018-03-01 2013-10-12 Ном 1 2018-03-01  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7757 13089405 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7758 13089406 2019-10-11 2013-10-12 Ном 1 2019-10-11  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7759 13089407 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7760 13089408 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7761 13089409 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7762 13089410 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7763 13089411 2019-11-05 2013-10-12 Ном 4 2019-11-04  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7764 13089412 2019-11-06 2013-10-12 Ном 2 2019-11-04  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7765 13089413 2017-05-09 2013-10-12 Ном 9 2017-05-03  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7766 13089414 2019-05-10 2013-10-12 Ном 11 2019-05-10  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7767 13089415 2019-05-14 2013-10-12 Ном 14 2019-05-09  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7768 13089416 2017-05-24 2013-10-12 Ном 19 2017-05-15  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7769 13089417 2018-03-19 2013-10-12 Ном 1 2018-03-19  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7770 13089418 2018-05-04 2013-10-12 Ном 1 2018-05-01  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7771 13089419 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7772 13089420 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7773 13089421 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7774 13089422 2017-06-15 2013-10-12 Ном 2 2016-06-23  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7775 13089423 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7776 13089424 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7777 13089425 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7778 13089426 2014-03-24 2013-10-12 Ном 5 2014-03-21  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7779 13089427 2014-03-10 2013-10-12 Ном 1 2014-03-07  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7780 13089428 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7781 13089429 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7782 13089430 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7783 13089431 2013-10-12 2013-10-12 Ном      
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7784 13089432 2019-04-22 2013-10-12 Ном 1 2019-04-19  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7785 13089433 2018-12-04 2013-10-12 Ном 10 2018-11-30  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7786 13089434 2018-03-01 2013-10-12 Ном 2 2018-03-01  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7787 13089435 2013-11-25 2013-10-12 Ном 1 2013-11-25  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7788 13089436 2017-05-03 2013-10-12 Ном 8 2017-05-01  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7789 13089437 2013-11-25 2013-10-12 Ном 2 2013-11-21  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7790 13089438 2017-04-28 2013-10-12 Ном 20 2017-04-25  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7791 13089439 2017-05-17 2013-10-12 Ном 5 2017-05-16  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7792 13089440 2017-05-24 2013-10-12 Ном 12 2017-05-15  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7793 13089441 2017-05-17 2013-10-12 Ном 10 2017-05-15  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7794 13089442 2017-03-15 2013-10-12 Ном 15 2017-03-14  
          СУИС-ийн төв номын сан СУИС-ийн төв номын сан 2013-08-07 Х 4000.00 7795 13089443 2014-10-06 2013-10-12 Ном 2 2014-10-06 2014-10-13
          СУСХ-ийн номын сан СУСХ-ийн номын сан 2016-11-03     174 HUR161110000 2016-11-03 2016-11-03 Ном      

Нүүр хуудас | Журам | Каталог ашиглах заавар | Номын санчаас асуу?
© СУИС-ийн номын сан | Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-26, Улаанбаатар-210646, Монгол улс, Утас: 976 7013-7056, Fax: (976)-11-325205,
Майл хаяг: library@msuac.edu.mn | https://www.facebook.com/libculart/