Стартегийн удирдахуйн ухаан 0 0

By: 0
Contributor(s): Чинцэцэг Д. Төртогтох Г. Сэнгээ С. Батсайхан О. Батжаргал Б
Material type: TextTextLanguage: Mongolian Series: 0Volumes: Show volumesPublisher: УБ Арвин судар 2013Edition: 0Description: 200 х. 0 0Subject(s): стратеги удирдахуйн ухаанDDC classification: 658. 401 2 С 674
Contents:
Стратеги судлагдахуун ба үүрэг: Стратегийн менежментийн мөн чанар, Стратегийн менежент тавигдах үндсэн шаардлага, Сьратегийн удирдлагын бүтэц болон үйл явцын түвшнүүд: Стратегийн удирдлагын үндсэн үе шатууд, Стратеги боловсруулах үндсэн зохион байгуулалтын түвшнүүд, 1, 2 дугаар сэдвийн хураангуй, Компанийн зориулалт зорилго ба үндсэн үүрэг: Бизнесийг тодорхойлох, Удаан хугацааны болон богино хугацааны зорилгуудыг тодоройлох, 3 дугаар сэдвийн хураангүй, Компанийн стратегийг тодорхойлох агуулга ба хүчин зүйлүүд: Стратегийн ёрөнхий агуулга, Өргөжсөн компанийн агуулга, Аж ахуй эрхлэх стратегийн бүс ААЭСБ дэх стратеги, Ажил үүргийн болон шууд гүйцэтгэх стратеги, Компанийн стратегийн тодорхойлох хүчин зүйлүүд, 4 дүгээр сэдвийн хураангуй, Салбарын болон өрсөлдөөний шинэжилгээ: Салбарын болон өрсөлдөөний шинэжилгээний байр суурь ба агуулга, Салбарт ноёрхож буй эдийн засгийн шинж чанаруудыг тодорхойлох, Салбар дахь өөрчлөлтийг үүсгэж буй үндсэн хүчин зүйлүүд, Компанид үйлчлэх болон түүний өрсөлдөх хүчний шинжилгээ, Өрсөлдөгч компаниудын өрсөлдөх байр суурийг болон боломжит үйлдлийг үнэлэх, Өрсөлдөөний амжилтын үндсэн хүчин зүйлүүдийг тодорхойлох, Салбарын болон өрсөлдөөний шинжилгээг срөнхийлөн дүгнэх, Компанийн нөхцөл байдлын шинжилгээ:Шинжилгээний зорилго, Хэрэгжиж буй стратегийг үнэлэх, SWOT шинжилгээ, Стратегийн өртөгийн шинэжилгээ, Компанийн өрсөлдөх байр суурийг үнэлэх, Компанийн хамгийн зохимжтой стратегийн үйлдлийг тодорхойлох, 6 дугаар сэдвийн хураангуй, Дагнасан бизнесийн стратеги: Дагнасан бизнесийн стратегийн үндэс, Дагансан бизнесийн өрсөлдөөний үндсэн стратегийг сонгох, Хөрөнгө оруулалтын стратегийг сонгох, Салбар дахь өрсөлдөөний практик, Ердийн стратегийн алдаанууд, 7 дугаар сэдвийн хураангуй, Босоо интеграцчилал болон өрөгжилт нь компанийн хэсэг болох нь: Компанийн өсөлт ба хөгжил, Босоо интеграцчилал, Өргөжилт, 8 дугаар сэдвийн хураангуй, Өргөжсөн компанийн мэдээллийн шинжилгээ ба удирдлага: Бостоны зөвлөх бүлгийн Матриц, МакКинсейн Матриц, Аж ахуй эрхлэх стратегийн бүсийн хувьслын Матриц, Аж ахуй эрхлэх стратегийн бүсийн матрицийн шинжилгээний дүгнэлтүүд болон боломжит урхи, Зах зээлд нэвтрэх стратеги, Зах зээлээс гарах стратеги, Өргөжсөн компанийн оновчтой стратегийг тодорхойлох, Аж ахуй эрхлэх стратегийн бүсийн мэдээллийн шинжилгээний үндсэн дээр компанийн стратегийг боловсруулах, 9 дүгээр сэдвийн хураангуй, Стратегийг хэрэгжүүлэх арга замууд: Стратегийг хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэг, Стратегийн хувьд үр дүнтэй компанийн зохион байгуулалтыг хангах практик зөвөлгөө заавар, Стратегийг үр дүнтэй хэрэгжилтийг хангах компанийн соёл, Стратегийн салбар дахь компанийн удирдлагын үйл ажиллагааны үндсэн бодлогууд, Хүний нөөцийг удирдах, Хүний нөөцийн менежмент стратеги, Стратегийн маркитенг, Стратегийн хяналтыг зохион байгуулах: Стратегийн хэрэгжилт дэх хяналтын үүрэг роль, Хяналтын системийн төрлүүд, Удирдлагын түвшнүүд ба хяналтын системүүд, Манлайлалын сорил тест Зөвлөмжүүд: амьдрал бизнес амжилтанд хүрэх тухай, Стратегийн Англи Монгол толь
Summary: NULL
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Call number Status Date due Barcode
Ном Ном Соёлын сургууль "B"
658.4012 С 674 (Browse shelf) Available 13078038
Ном Ном Соёлын сургууль "B"
658.4012 С 674 (Browse shelf) Available 13078039
Ном Ном Соёлын сургууль "B"
658.4012 С 674 (Browse shelf) Available 13078040
Ном Ном Соёлын сургууль "B"
658.4012 С 674 (Browse shelf) Available 13078041
Ном Ном Соёлын сургууль "B"
658.4012 С 674 (Browse shelf) Available 13078042
Ном Ном СУИС-ийн төв номын сан
658.4012 С 674 (Browse shelf) Available 13078033
Ном Ном СУИС-ийн төв номын сан
658.4012 С 674 (Browse shelf) Available 13078034
Ном Ном СУИС-ийн төв номын сан
658.4012 С 674 (Browse shelf) Available 13078035
Ном Ном СУИС-ийн төв номын сан
658.4012 С 674 (Browse shelf) Available 13078036
Ном Ном СУИС-ийн төв номын сан
658.4012 С 674 (Browse shelf) Available 13078037

0

0

Стратеги судлагдахуун ба үүрэг: Стратегийн менежментийн мөн чанар, Стратегийн менежент тавигдах үндсэн шаардлага, Сьратегийн удирдлагын бүтэц болон үйл явцын түвшнүүд: Стратегийн удирдлагын үндсэн үе шатууд, Стратеги боловсруулах үндсэн зохион байгуулалтын түвшнүүд, 1, 2 дугаар сэдвийн хураангуй, Компанийн зориулалт зорилго ба үндсэн үүрэг: Бизнесийг тодорхойлох, Удаан хугацааны болон богино хугацааны зорилгуудыг тодоройлох, 3 дугаар сэдвийн хураангүй, Компанийн стратегийг тодорхойлох агуулга ба хүчин зүйлүүд: Стратегийн ёрөнхий агуулга, Өргөжсөн компанийн агуулга, Аж ахуй эрхлэх стратегийн бүс ААЭСБ дэх стратеги, Ажил үүргийн болон шууд гүйцэтгэх стратеги, Компанийн стратегийн тодорхойлох хүчин зүйлүүд, 4 дүгээр сэдвийн хураангуй, Салбарын болон өрсөлдөөний шинэжилгээ: Салбарын болон өрсөлдөөний шинэжилгээний байр суурь ба агуулга, Салбарт ноёрхож буй эдийн засгийн шинж чанаруудыг тодорхойлох, Салбар дахь өөрчлөлтийг үүсгэж буй үндсэн хүчин зүйлүүд, Компанид үйлчлэх болон түүний өрсөлдөх хүчний шинжилгээ, Өрсөлдөгч компаниудын өрсөлдөх байр суурийг болон боломжит үйлдлийг үнэлэх, Өрсөлдөөний амжилтын үндсэн хүчин зүйлүүдийг тодорхойлох, Салбарын болон өрсөлдөөний шинжилгээг срөнхийлөн дүгнэх, Компанийн нөхцөл байдлын шинжилгээ:Шинжилгээний зорилго, Хэрэгжиж буй стратегийг үнэлэх, SWOT шинжилгээ, Стратегийн өртөгийн шинэжилгээ, Компанийн өрсөлдөх байр суурийг үнэлэх, Компанийн хамгийн зохимжтой стратегийн үйлдлийг тодорхойлох, 6 дугаар сэдвийн хураангуй, Дагнасан бизнесийн стратеги: Дагнасан бизнесийн стратегийн үндэс, Дагансан бизнесийн өрсөлдөөний үндсэн стратегийг сонгох, Хөрөнгө оруулалтын стратегийг сонгох, Салбар дахь өрсөлдөөний практик, Ердийн стратегийн алдаанууд, 7 дугаар сэдвийн хураангуй, Босоо интеграцчилал болон өрөгжилт нь компанийн хэсэг болох нь: Компанийн өсөлт ба хөгжил, Босоо интеграцчилал, Өргөжилт, 8 дугаар сэдвийн хураангуй, Өргөжсөн компанийн мэдээллийн шинжилгээ ба удирдлага: Бостоны зөвлөх бүлгийн Матриц, МакКинсейн Матриц, Аж ахуй эрхлэх стратегийн бүсийн хувьслын Матриц, Аж ахуй эрхлэх стратегийн бүсийн матрицийн шинжилгээний дүгнэлтүүд болон боломжит урхи, Зах зээлд нэвтрэх стратеги, Зах зээлээс гарах стратеги, Өргөжсөн компанийн оновчтой стратегийг тодорхойлох, Аж ахуй эрхлэх стратегийн бүсийн мэдээллийн шинжилгээний үндсэн дээр компанийн стратегийг боловсруулах, 9 дүгээр сэдвийн хураангуй, Стратегийг хэрэгжүүлэх арга замууд: Стратегийг хэрэгжүүлэх үндсэн үүрэг, Стратегийн хувьд үр дүнтэй компанийн зохион байгуулалтыг хангах практик зөвөлгөө заавар, Стратегийг үр дүнтэй хэрэгжилтийг хангах компанийн соёл, Стратегийн салбар дахь компанийн удирдлагын үйл ажиллагааны үндсэн бодлогууд, Хүний нөөцийг удирдах, Хүний нөөцийн менежмент стратеги, Стратегийн маркитенг, Стратегийн хяналтыг зохион байгуулах: Стратегийн хэрэгжилт дэх хяналтын үүрэг роль, Хяналтын системийн төрлүүд, Удирдлагын түвшнүүд ба хяналтын системүүд, Манлайлалын сорил тест Зөвлөмжүүд: амьдрал бизнес амжилтанд хүрэх тухай, Стратегийн Англи Монгол толь

NULL

There are no comments for this item.

to post a comment.

Powered by Koha