1. Монголын уран зохиолын ном зүйн тойм by Баянзул М. Publication: УБ ШУАХ 1971 . 292х. Date:1971 Availability: No items available: In transit (1), Actions: No cover image available
2. Монголын уран зохиолын ном зүйн тойм 1962-1969 by Баянзул М. Publication: УБ ШУАХ 1971 . 272х. Date:1971 Availability: Copies available: СУИС-ийн төв номын сан (1), Actions: No cover image available
3. Монголын уран зохиолын ном зүйн тойм by Баянзул М. Publication: ШУАХ 1971 . 292 Date:1971 Availability: Copies available: СУИС-ийн төв номын сан (1), Actions: No cover image available
4. Монголын уран зохиолын ном зүйн тойм 1962-1969 by Баянзул М. Publication: ШУАХ 1971 . 272 Date:1971 Availability: Copies available: СУИС-ийн төв номын сан (1), Actions: No cover image available
5. Монголын уран зохиолын ном зүйн тойм 1921-1961 by Баянзул М. Publication: ШУАХ 1966 . 306 Date:1966 Availability: Copies available: СУИС-ийн төв номын сан (1), Actions: No cover image available
6. БНМАУ-д хэвлэгдсэн монгол номын бүртгэл 1980-1984 by Баянзул М., Энхтөр Д. Publication: ШУАХ 1987 . 204 Date:1987 Availability: No items available: In transit (1), Actions: No cover image available
7. Номын сангийн ангилал by Баянзул М. Publication: ШУАХ 1962 . 208 Date:1962 Availability: No items available: In transit (1), Actions: No cover image available
8. Номын сангийн ангилал by Баянзул М. Publication: ШУАХ 1962 . 208 Date:1962 Availability: Copies available: СУИС-ийн төв номын сан (1), Actions: No cover image available
9. Бүгд найрамдах монгол улсын ном зүйн хөгжил, өнөөгийн байдал by Цэзэн Ж. Publication: УБ 1994 . 140х. Date:1994 Availability: Copies available: СУИС-ийн төв номын сан (1), Actions: No cover image available
10. БНМАУ-д хэвлэгдсэн монгол номын бүртгэл (1980-1984) by Баянзул М. Publication: УБ шинжлэх ухааны академийн хэвлэл 1987 . 188 х. Date:1987 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "A" (2), Actions: No cover image available
11. Монголын уран зохиолын номзүйн тойм 6-р дэвтэр (1970-1973) by Баянзул М. Publication: УБ 1980 . 190 хууд. Date:1980 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "A" (1), Actions: No cover image available
12. Монголын уран зохиолын номзүйн тойм 7-р боть (1970-1973) by Баянзул М. Publication: УБ Шинжлэх ухааны академийн ХГ 1986 . 304 х. Date:1986 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "A" (2), Actions: No cover image available
13. Монголын уран зохиолын номзүйн тойм 2-р боть (1921-1961) by Баянзул М. Publication: УБ УХГ 1966 . 228 хууд. Date:1966 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "A" (2), Actions: No cover image available
14. Монголын уран зохиолын ном зүйн тойм 4-р боть (1961-1969) by Баянзул М. Publication: УБ УХГ 1971 . 270 ху. Date:1971 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "A" (2), Actions: No cover image available
15. БНМАУ-д хэвлэгдсэн монгол номын бүртгэл (1980-1984) by Баянзул М. Publication: УБ шинжлэх ухааны академийн хэвлэл 1987 . 188 х. Date:1987 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "A" (2), Actions: No cover image available
16. Монголын уран зохиолын номзүйн тойм 6-р дэвтэр (1970-1973) by Баянзул М. Publication: УБ 1980 . 190 х. Date:1980 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "A" (1), Actions: No cover image available
17. Монголын уран зохиолын ном зүйн тойм 4-р боть (1961-1969) by Баянзул М Publication: УБ УХГ 1971 . 270 х. Date:1971 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "A" (2), Actions: No cover image available
18. Монголын уран зохиолын номзүйн тойм 2-р боть (1921-1961) by Баянзул М. Publication: УБ УХГ 1966 . 228 х. Date:1966 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "A" (2), Actions: No cover image available
19. Монголын уран зохиолын номзүйн тойм 7-р боть (1970-1973) by Баянзул М. Publication: УБ Шинжлэх ухааны академийн ХГ 1986 . 304 х. Date:1986 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "A" (1), Actions: No cover image available
Languages: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | English
  • English (en)
| | | | | | | | | | | | | | mon | | | | | | | | | | | | | | | | |