1. Монгол улсын их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичгийн номзүйн бүртгэл 2-р дэвтэр by Мөнх-Амгалан Ю. Publication: УБ МУИС ХҮ 2002 . 220 х. , Уг номзүйн бүртгэлд Эрдэм шинжилгээ бичиг 1977-2001, Эрдэм шинжилгээний сонсгол 1963-1978, Оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэл 1994-2001 онуудыг хамарсан бүтээлүүдийг тусгасан байна. Date:2002 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "A" (1), Actions:
2. Монгол улсын их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичгийн номзүйн бүртгэл 2-р дэвтэр by Мөнх-Амгалан Ю, Кунай М. Publication: УБ МУИС ХҮ 2002 . 220 хууд. , Уг номзүйн бүртгэлд Эрдэм шинжилгээ бичиг 1977-2001, Эрдэм шинжилгээний сонсгол 1963-1978, Оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхтгэл 1994-2001 онуудыг хамарсан бүтээлүүдийг тусгасан байна. Date:2002 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "A" (1), Actions:
3. Шударгын эгшиг by Саранцэцэг Д. Publication: УБ Хөх судар принтинг ХХК 2006 . 118 х. Date:2006 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "A" (1), Actions: No cover image available
4. Шударга хөгжмийн сургалт, заах арга зүй буюу түүнд хийсэн зарим шинэлэг ажиглалт by Саранцэцэг Д. Publication: УБ 2006 . 51х. , Урлаг судлалын магистрын зэрэг горилсон бүтээл Date:2006 Availability: Copies available: СУИС-ийн төв номын сан (1), Actions: No cover image available
Languages: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | English
  • English (en)
| | | | | | | | | | | | | | mon | | | | | | | | | | | | | | | | |