1. Номын сан ном зүйн ангилал   Publication: УБ УХГ 1985 . 270х. Date:1985 Availability: Copies available: СУИС-ийн төв номын сан (1), In transit (1), Actions: No cover image available
2. Номын сан ном зүйн ангилал   Publication: УБ УХГ 1985 . 270х. Date:1985 Availability: Copies available: РТМУ-ийн сургууль (1), Actions: No cover image available
3. Номын сангийн каталогийн зохион байгуулалт by Цэцэгмаа С. Publication: УБ УХГ 1979 . 80х. Date:1979 Availability: Copies available: СУИС-ийн төв номын сан (1), Actions: No cover image available
4. Ном сонирхогчдын лавлах by Цэзэн Ж. Publication: УБ УХГ 1985 . 168х. Date:1985 Availability: Copies available: СУИС-ийн төв номын сан (1), Actions: No cover image available
5. Номын сангийн төвлөрүүлэлт by Цэцэгмаа С. Publication: УБ УХГ 1989 . 102 х. Date:1989 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "A" (2), Actions: No cover image available
6. Номын сангийн ангилал, каталог: Аргазүйн гарын авлага by Цэцэгмаа С. Publication: УБ 2003 . 64 х. Date:2003 Availability: Copies available: РТМУ-ийн сургууль (1), Actions:
7. Номын заах арга зүй by Баяраа Б. Publication: УБ Өнгөт хэвлэл 2002 . 75х. , Номын сангийн маркетинг, менежмент болон боловсон хүчний талаар тусгагдсан байна. Date:2002 Availability: Copies available: СУСХ-ийн номын сан (1), Actions: No cover image available
8. Номын сангийн төвлөрүүлэлт by Цэцэгмаа С. Publication: УБ УХГ 1989 . 102 х. Date:1989 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "A" (2), Actions: No cover image available
9. Номын сангийн ангилал, каталог: Аргазүйн гарын авлага by Цэцэгмаа С. Publication: УБ 2003 . 64 х. Date:2003 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "A" (2), Actions:
Languages: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | English
  • English (en)
| | | | | | | | | | | | | | mon | | | | | | | | | | | | | | | | |