1. Курсийн ажил-хөгжим   Publication: УБ 2000 , Хөгжмийн багшийн ангийн курсын ажил Date:2000 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "A" (1), Actions: No cover image available
2. 2003-2004 оны хичээлийн жилийн бүжгийн багшийн 320 ангийн аннотаци   Publication: УБ 2004 , 2003-2004 оны хичээлийн жилийн бүжгийн багшийн 320 ангийн аннотаци Date:2004 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "A" (1), Actions: No cover image available
3. Рефераты, курсовы и дипломные работы медотика подготовки by Кузнецов И.Н. Publication: М Дашков и К 2002 . 350х. Date:2002 Availability: Copies available: Соёлын сургууль "B" (1), Actions:
Languages: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | English
  • English (en)
| | | | | | | | | | | | | | mon | | | | | | | | | | | | | | | | |