New-books /cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=12 RSS feed for public list New-books Аль ангид ямар хичээлээр юу унших вэ? (ЕБД сургуулийн сурагчдад зориулсан ном зүйн бүртгэл) by Лувсандэндэв Ч. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9112 Библиотека: Термины и определения /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=5854 Брэнд бүтээх 22 зарчим by Райс Э. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19907 Монголын соёл, урлаг судлал I-II /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=27 Ном хэрхэн унших вэ? by Поварнин С.И. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9221 Номын сан-ном зүйн нэр томъёо, тодорхойлолтууд by Саранчимэг Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2395 Номын сангийн автоматжуулалтын OPENBIBLIO програм: Гарын авлага by Хайдав Т. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9257 Номын сангийн менежер by Цэзэн Ж. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=79 Салбар номзүй by Цэрэнханд Д. /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9281 Соёл урлаг шинэ нөхцөл - 4 : Соёл,урлагийн ажилтнуудад зориулсан гарын авлага /cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=9310