000 01141 a2200229 4500
008 a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
041 _aМонгол
082 _a782.092 Ж 288
100 1 _aЖанчив Н.
245 1 _aХөгжмийн гайхамшиг хүний гавьяа
_eХөгжмийн түүх сонирхогчид болон сургалт, судалгаа,арга зүйн хэрэгцээнд
260 _bМастер принт
_aУБ
_c2004
300 _a40х.
520 _abkmon
653 _aдуртгал дурсамж
942 _cBK
952 _w2013-10-12
_p1659-1
_r2014-02-12
_40
_00
_63867
_bRAD
_10
_o3867
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g3000.00
_yBK
_aTUV
952 _p1659-2
_40
_00
_63868
_bTUV
_10
_o3868
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g3000.0000
_yBK
_aTUV
952 _p1659-3
_40
_00
_63869
_bTUV
_10
_o3869
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g3000.0000
_yBK
_aTUV
952 _p1659-4
_40
_00
_63870
_bTUV
_10
_o3870
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g3000.0000
_yBK
_aTUV
952 _p1659-5
_40
_00
_63871
_bTUV
_10
_o3871
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g3000.0000
_yBK
_aTUV
999 _c1094
_d1094