000 00862 a2200253 4500
008 a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
041 _aМонгол
082 _a894.23 Б 185
100 1 _aАмбасэлмаа Д.
245 1 _aБайлдаант цагийн бүсгүйчүүд
245 1 _cорч
245 1 _eнайруулал, тэмдэглэл, дурсамж
260 _bУХГ
260 _c1990
300 _a71
520 _abkmon
653 _aГ.Уртнасан
653 _aнайруулал
653 _aдурсамж
942 _cBK
999 _c1353
_d1353
952 _p1938-1
_40
_00
_6768
_bTUV
_10
_o768
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g30.0000
_yBK
_aTUV
952 _p1938-2
_40
_00
_6769
_bTUV
_10
_o769
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g30.0000
_yBK
_aTUV
952 _p1938-3
_40
_00
_6770
_bTUV
_10
_o770
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g30.0000
_yBK
_aTUV