000 00537 a2200229 4500
008 a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
041 _aМонгол
082 _a792.092 Б 547
100 1 _aБолд Ч.
245 1 _aАриун шүтээн минь
245 1 _cорч
245 1 _cред
245 1 _cэмх
260 _c2003
300 _a168
520 _abkmon
653 _aбидний монголчууд
653 _aболд
653 _aдурсамж
700 _aБолд Ч.
942 _cBK
999 _c1381
_d1381