000 01383nam a22003017a 4500
008 130915s9999 mp | 00| 0 mon d
020 _a99929-78-05-8
041 _aмонгол
082 _a920 Т 752
100 1 _aТүдэв Л.
245 1 _aХүмүүстэй танилцсан түүх
250 _aРед. Х.Чилаажав., Эмхт. Н.Цагаач., Бэлт.Ц.Мишигдорж
260 _aУБ
_bУриа компани
_c2002
300 _a517х.
440 _aБүтээлийн чуулган
_vБоть 5
520 _abkmon
653 _aмонголын уран зохиол
653 _aуран зохиол
653 _aөгүүлэл
653 _aдурдатгал
653 _aдурсамж
942 _cBK
952 _w2013-10-12
_p1000-12258
_r2015-10-13
_40
_00
_612258
_bSOYOL
_10
_o12258
_d2013-05-16
_8FIC
_70
_cCART
_2ddc
_g6000.00
_yBK
_s2015-10-13
_l1
_aSOYOL
952 _w2013-10-12
_p1000-12259
_r2016-02-01
_40
_00
_612259
_bSOYOL
_10
_o12259
_d2013-05-16
_8FIC
_70
_cCART
_2ddc
_g6000.00
_yBK
_s2016-02-01
_l2
_aSOYOL
952 _w2013-10-12
_p1000-12260
_r2013-10-12
_40
_00
_612260
_bSOYOL
_10
_o12260
_d2013-05-16
_8FIC
_70
_cCART
_2ddc
_g6000.00
_yBK
_aSOYOL
999 _c13841
_d13841
952 _w2013-10-30
_p131011937
_r2014-04-25
_40
_eХ
_00
_6428
_bTUV
_10
_o428
_d2013-10-30
_70
_2ddc
_g6000.00
_yBK
_s2014-04-25
_l1
_aTUV