000 00672 a2200181 4500
008 a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
041 _aМонгол
082 _a420 Б-573
100 1 _aБонк Н.А.
245 1 _aАнгли хэлийг алхам алхамаар
_cРед.Тэгшжаргал Т.
260 _bМөнхийн үсэг
_aУБ
_c2008
300 _a415х.
520 _abkmon
653 _aАнгли хэл сурах
942 _cBK
952 _p161010420
_40
_00
_61355
_bRAD
_10
_o1355
_d2016-10-14
_70
_2ddc
_g14000
_yBK
_aRAD
999 _c2246
_d2246