000 06991nam a22008657a 4500
008 161109t mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 _aISBN 978-99962-64-69-6
041 _aмонгол
082 _a927.8 Д 881
100 1 _aДэлгэрмаа Б.
245 1 _aУртын дууны хатан хаан
_cРед. А.Лхагва, Я.Сумъяа, Э.Содонтогос; Орч.Э.Содонтогос, С.Бэлгүдэй
260 _aУБ
_bСэлэнгэпресс
_c2016
300 _a291х.
520 _abkmon
653 _aуртын дуу
653 _aНоровбанзад
653 _aдурсамж
653 _aдуртадгал
653 _aнамтар
740 _aЭх орон газар шороо мину зээ
740 _aУртын дуу мину зээ
740 _aУртын дууны хатан хаан
740 _aГэр бүл анд нөхөд
740 _aӨв сан, шавь нар
942 _cBK
999 _c23472
_d23472
952 _p161110161
_40
_00
_615016
_bTUV
_10
_o15016
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000
_yBK
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110162
_r2016-11-09
_40
_00
_615017
_bTUV
_10
_o15017
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110163
_r2016-11-09
_40
_00
_615018
_bTUV
_10
_o15018
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110164
_r2016-11-09
_40
_00
_615019
_bTUV
_10
_o15019
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110165
_r2016-11-09
_40
_00
_615020
_bTUV
_10
_o15020
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110166
_r2016-11-09
_40
_00
_615021
_bTUV
_10
_o15021
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110167
_r2016-11-09
_40
_00
_615022
_bTUV
_10
_o15022
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110168
_r2016-11-09
_40
_00
_615023
_bTUV
_10
_o15023
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110169
_r2016-12-05
_40
_00
_615024
_bTUV
_10
_o15024
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_s2016-12-05
_l1
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110170
_r2016-11-09
_40
_00
_615025
_bTUV
_10
_o15025
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110171
_r2016-11-09
_40
_00
_615026
_bTUV
_10
_o15026
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110172
_r2016-11-09
_40
_00
_615027
_bTUV
_10
_o15027
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110173
_r2016-11-09
_40
_00
_615028
_bTUV
_10
_o15028
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110174
_r2017-04-18
_40
_00
_615029
_bTUV
_10
_o15029
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_s2017-04-17
_l2
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110175
_r2016-11-09
_40
_00
_615030
_bTUV
_10
_o15030
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110176
_r2016-11-09
_40
_00
_615031
_bTUV
_10
_o15031
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110177
_r2016-11-09
_40
_00
_615032
_bTUV
_10
_o15032
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110178
_r2016-11-09
_40
_00
_615033
_bTUV
_10
_o15033
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110179
_r2018-03-30
_40
_00
_615034
_bTUV
_10
_o15034
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_s2018-03-17
_l1
_aTUV
952 _w2016-11-09
_p161110180
_r2016-11-09
_40
_00
_615035
_bTUV
_10
_o15035
_d2016-11-09
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2016-11-17
_pSOYOL161110000
_r2016-12-14
_40
_00
_617572
_bSOYOL
_10
_o17572
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_s2016-12-14
_l1
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110793
_r2016-11-17
_40
_00
_617573
_bSOYOL
_10
_o17573
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110794
_r2016-12-14
_40
_00
_617574
_bSOYOL
_10
_o17574
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_s2016-12-14
_l1
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110795
_r2016-11-17
_40
_00
_617575
_bSOYOL
_10
_o17575
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110796
_r2016-11-17
_40
_00
_617576
_bSOYOL
_10
_o17576
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110797
_r2016-11-17
_40
_00
_617577
_bSOYOL
_10
_o17577
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110798
_r2016-11-17
_40
_00
_617578
_bSOYOL
_10
_o17578
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110799
_r2016-11-17
_40
_00
_617579
_bSOYOL
_10
_o17579
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110800
_r2016-11-17
_40
_00
_617580
_bSOYOL
_10
_o17580
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110801
_r2016-11-17
_40
_00
_617581
_bSOYOL
_10
_o17581
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110802
_r2016-11-17
_40
_00
_617582
_bSOYOL
_10
_o17582
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110803
_r2016-11-17
_40
_00
_617583
_bSOYOL
_10
_o17583
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110804
_r2016-11-17
_40
_00
_617584
_bSOYOL
_10
_o17584
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110805
_r2016-11-17
_40
_00
_617585
_bSOYOL
_10
_o17585
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110806
_r2016-11-17
_40
_00
_617586
_bSOYOL
_10
_o17586
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110807
_r2016-11-17
_40
_00
_617587
_bSOYOL
_10
_o17587
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110808
_r2016-11-17
_40
_00
_617588
_bSOYOL
_10
_o17588
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110809
_r2016-11-17
_40
_00
_617589
_bSOYOL
_10
_o17589
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110810
_r2016-11-17
_40
_00
_617590
_bSOYOL
_10
_o17590
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110811
_r2018-01-25
_40
_00
_617591
_bSOYOL
_10
_o17591
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2016-11-17
_p161110862
_r2016-11-17
_40
_eх
_00
_610122
_bZHB
_10
_o10122
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_aZHB
952 _w2016-11-17
_p161110863
_r2016-11-17
_40
_eх
_00
_610121
_bZHB
_10
_o10121
_d2016-11-17
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_aZHB
952 _w2016-11-22
_p161111072
_r2016-11-22
_40
_00
_6116
_bbns
_10
_o116
_d2016-11-22
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_abns
952 _w2016-11-22
_p161111073
_r2016-11-22
_40
_00
_6117
_bbns
_10
_o117
_d2016-11-22
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_abns
952 _w2016-11-22
_p161111074
_r2016-11-22
_40
_00
_6118
_bbns
_10
_o118
_d2016-11-22
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_abns
952 _w2016-11-22
_p161111075
_r2016-11-22
_40
_00
_6119
_bbns
_10
_o119
_d2016-11-22
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_abns
952 _w2016-11-22
_p161111076
_r2016-11-22
_40
_00
_6120
_bbns
_10
_o120
_d2016-11-22
_70
_2ddc
_g21000.00
_yBK
_abns
952 _p180910290
_40
_00
_6824
_bTKUS
_10
_o824
_d2018-09-25
_70
_2ddc
_g21000
_yBK
_aTKUS