000 01727nam a22003017a 4500
008 180920t MP ||||| |||| 00| 0 mon d
020 _a978-99973-0-924-2
041 _aМонгол
082 _a894.23 Б 348
100 1 0 _aЖачин Ч.
245 1 _aДашдожийн Нацагдорж Зохиолын цоморлог
_bДашдоржийн Нацагдоржийн "Зохиолын цоморлог"-ийн учир буюу зохиолчийн бичсэнээр унших нь
_cред. Б.Хашцэцэг, Д.Пүрэвсүрэн
_n1-р боть
_pДашдожийн Нацагдорж Зохиолын цоморлог
260 _aУБ
_bАдмон принт
_c2016
300 _a326
_c172x245
440 _aДашдоржийн Нацагдорж зохиолын цоморлог
_v1-р боть
520 _abkmon
653 _aДашдоржийн Нацагдорж
653 _aнацагдорж зохиолын цоморлог
653 _aДашдоржийн Нацагдорж зохиолын цоморлог
700 _aБ.Хашцэцэг, Д.Пүрэвсүрэн
740 _aДашдоржийн Нацагдорж зохиолын цоморлог
740 _aнацагдорж зохиолын цоморлог
942 _cBK
999 _c24710
_d24710
952 _p180910098
_40
_00
_6669
_bTKUS
_10
_o669
_d2018-09-20
_70
_2ddc
_g28500
_yBK
_aTKUS
952 _p180910099
_40
_00
_6670
_bTKUS
_10
_o670
_d2018-09-20
_70
_2ddc
_g28500
_yBK
_aTKUS
952 _p180910100
_40
_00
_6671
_bTKUS
_10
_o671
_d2018-09-20
_70
_h2-р боть
_2ddc
_g28500
_yBK
_aTKUS
952 _p180910101
_40
_00
_6672
_bTKUS
_10
_o672
_d2018-09-20
_70
_h2-р боть
_2ddc
_g28500
_yBK
_aTKUS