000 01437 a2200265 4500
008 a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
041 _aМонгол
082 _a894.23 Х 84
100 1 _aХүрэлбаатар Б.
245 1 _aСутай хайрхан уул
_b21-р зуун
_cРед. Энхтуул Ж.
260 _bМөнхийн үсэг
_aУБ
_c2002
300 _a258х.
520 _abkmon
653 _aшүлэг
942 _cBK
952 _w2013-10-12
_p92-1
_r2015-03-09
_40
_00
_634
_bTUV
_10
_o34
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g9000.00
_yBK
_s2015-03-09
_l2
_aTUV
952 _w2013-10-12
_p92-2
_r2013-12-14
_40
_00
_635
_bTUV
_10
_o35
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g9000.00
_yBK
_aTUV
952 _w2013-10-12
_p92-3
_r2015-03-27
_40
_00
_636
_bTUV
_10
_o36
_d2013-07-08
_8ДАА
_70
_g9000.00
_yBK
_s2015-03-25
_l2
_aTUV
952 _w2013-10-12
_p131010826
_r2013-10-12
_40
_00
_615691
_bSIS
_10
_o15691
_d2013-10-09
_70
_2ddc
_g6000.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2013-10-09
_p131010827
_r2013-10-09
_40
_00
_6252
_bRAD
_10
_o252
_d2013-10-09
_70
_2ddc
_g3500.00
_yBK
_aRAD
952 _w2013-10-12
_p131010828
_r2013-10-12
_40
_00
_615689
_bSIS
_10
_o15689
_d2013-10-09
_70
_2ddc
_g3500.00
_yBK
_aSOYOL
952 _w2013-10-12
_p131010829
_r2013-10-12
_40
_00
_615690
_bSIS
_10
_o15690
_d2013-10-09
_70
_2ddc
_g3500.00
_yBK
_aSOYOL
999 _c53
_d53
952 _p17037495
_40
_00
_6175
_bRAD
_10
_o175
_d2017-03-30
_70
_2ddc
_g3500
_yBK
_aRAD