000 00602nam a22002657a 4500
008 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 _c13
035 _a618
040 _cMNUAC
041 _amon
082 _221
_a025.31 Ж 23
_b0
100 _aЖамбаа Л.
245 0 _aНомын сангийн каталоги
_b0
_c0
250 _a0
260 _aУБ
_bШУАХ
_c1966
300 _a30х.
_b0
_c0
490 _v0
500 _a0
504 _a0
505 _a0
520 _aNULL
653 _aномын сангийн каталоги
700 _a0
942 _2ddc
_cBK
999 _c558
_d558