000 00617nam a22002657a 4500
008 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 _c300
035 _a845
040 _cMNUAC
041 _amon
082 _221
_a780.72 Э 665
_b0
100 _aЭнэбиш Ж.
245 0 _aХөгжмийн уламжлал шинэчлэлийн асуудалд
_b0
_c0
250 _a0
260 _aУБ
_bУХГ
_c1991
300 _a152х.
_b0
_c0
490 _v0
500 _a0
504 _a0
505 _a0
520 _aNULL
653 _aхөгжим судлал
700 _a0
942 _2ddc
_cBK
999 _c750
_d750