000 00642nam a22002657a 4500
008 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 _c3000
035 _a878
040 _cMNUAC
041 _amon
082 _221
_a909.07 Г 543
_b0
100 _aГонгоржав У.
245 0 _aДундад зууны түүхийн дээж бичиг
_b0
_c0
250 _a0
260 _aУБ
_bӨнгөт хэвлэл
_c2005
300 _a155х.
_b0
_c0
490 _v0
500 _a0
504 _a0
505 _a0
520 _aNULL
653 _aтүүх дундад зууны түүх
700 _a0
942 _2ddc
_cBK
999 _c782
_d782