000 00945nam a22002657a 4500
008 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 _c2000
035 _a12674
040 _cMNUAC
041 _amon
082 _221
_a370
_bБ 553
100 _a0
245 0 _aБоловсролын салбарын өөрчлөлт, шинэчлэлт, хувьчлалын кейс судалгаа
_b0
_c0
250 _a0
260 _aУБ
_b0
_c2004
300 _a207х.
_b0
_c0
490 _v0
500 _aБоловсролын салбарт хийгдсэн кейс судалгааг багтаасан байна.
504 _a0
505 _a0
520 _aБоловсролын салбарт хийгдсэн кейс судалгааг багтаасан байна.
653 _aсудалгаа боловсрол кейс судалгаа боловсролын судалгаа
700 _a0
942 _2ddc
_cBK
999 _c8414
_d8414