000 01123nam a22002297a 4500
008 130812t mp ||||| |||| 00| 0 mon d
041 _aМонгол
082 _a951.73 Б 823
110 _aШУА
245 0 _aБНМАУ-ын соёлын түүх
_cРед. Нацагдорж Ш.
_n1
260 _aУБ
_bУХГ
_c1981
300 _a358х.
520 _abkmon
653 _aсоёл
653 _aсоёлын түүх
942 _cBK
999 _c8415
_d8415
952 _w2013-10-12
_p13089641
_r2013-10-12
_40
_eХ
_00
_61413
_bHUR
_10
_o1413
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g1770.00
_yBK
_aHUR
952 _w2013-10-12
_p13089642
_r2018-06-06
_40
_eХ
_00
_61414
_bFond
_10
_o1414
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g1770.00
_yBK
_s2018-04-05
_l3
_aTUV
952 _w2013-10-12
_p13089643
_r2017-02-23
_40
_eХ
_00
_61415
_bTUV
_10
_o1415
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g1770.00
_yBK
_s2017-02-20
_l8
_aTUV
952 _w2013-10-12
_p13089644
_r2017-05-24
_40
_eХ
_00
_61416
_bTUV
_10
_o1416
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g1770.00
_yBK
_s2017-05-24
_l3
_aTUV
952 _w2013-10-12
_p13089645
_r2016-10-03
_40
_eХ
_00
_61417
_bTUV
_10
_o1417
_d2013-08-12
_70
_2ddc
_g1770.00
_yBK
_s2016-10-03
_l5
_aTUV