000 00777nam a22002657a 4500
008 200409200409b mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 _c5000
035 _a12675
040 _cMNUAC
041 _amon
082 _221
_a370
_bС 753
100 _a0
245 0 _aСургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл
_b0
_c0
250 _a0
260 _aУБ
_b0
_c2010
300 _a74х.
_b0
_c0
490 _v0
500 _a0
504 _a0
505 _a0
520 _aNULL
653 _aсургалт боловсрол сургалтын магадлан итгэмжлэл сургалтын хөтөлбөр сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл
700 _a0
942 _2ddc
_cBK
999 _c8415
_d8415